logo         

WINE&ART s.r.o. - Oficiálny distribútor exkluzívnych slovenských vín JANOUŠEK & POLÁK - prevádzkovateľ špecializovaného e-shopu www.wine4you.sk

Partnerské stránky:

PPPRODUKT

plexisklo, polykarbonát, technické plasty
prestrešenia, svetlíky, výplne zábradlí ... www.ppprodukt.sk

medovníčky

Medovníčky - ručne maľované www.medovnicky.sk

prevencia závažných priemyselných havárií, ochrana pred požiarmi, BOZP, ekonomické poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva www.olba.sk

 


Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Objednávka

Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k odberu ním objednaného tovaru zo stránky www.wine4you.sk ,alebo osobnej objednávky učinenej priamo pri prezentácii tovaru. Predmetom zmluvy sú výhradne položky uvedené v objednávke. Všetky odoslané objednávky sú záväzné a budú obratom potvrdené formou e-mailu zo strany dodávateľa.

Uzavretím objednávky klient dáva súhlas na zasielanie informácií o novinkách, akciách a pod. V prípade, že sa v budúcnosti rozhodnete neodoberať informatívne e-maily, môžete ich odber zrušiť odoslaním odpovede s predmetom "NEZASIELAŤ".

Minimálne množstvo objednaného tovaru je 6 ks fliaš á 0,75l /l/ jedného, resp. rôzneho druhu, resp. násobky (12, 18, 24, 30, ....)

Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany zákazníka

Zákazník má právo stornovať objednávku:

a) písomnou formou adresovanou na sídlo spoločnosti (WINE&ART s. r. o. Jasmínová 1264/11, 905 01 Senica)

b) telefonicky (+421 903 460 343) a súčasne aj e-mailom

c) e-mailom ( eshop@wine4you.sk )

Storno objednávky je bezplatné len v deň zadania objednávky (do 24 hodín). V prípade storna objednávky v neskoršom termíne je internetový obchod www.wine4you.sk nútený pristúpiť k sankčnému poplatku na úhradu nákladov vynaložených na prípravu tovaru na expedíciu a jeho prípadné zaslanie na adresu objednávateľa, ak došlo ku stornu až po zaslaní produktu na adresu objednávateľa. Zákazník pri zadávaní storna objednávky po uvedenej lehote súhlasí s uhradením sankčného poplatku vo výške 10€. Internetový obchod www.wine4you.sk vyzve písomnou formou klienta na úhradu sankčného poplatku, splatnosť je 30 dní po obdržaní výzvy a sankčný úrok po uplynutí 30 dní je 0,7 % dlžnej sumy za každý ďalší deň omeškania.

2. Storno objednávky zo strany WINE&ART s. r. o.


Spoločnosť WINE&ART s. r. o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť WINE&ART s. r. o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka.

Ceny

Platbu je možné zrealizovať bankovým prevodom na základe "Výzvy k platbe".

Platbu je možné zrealizovať na dobierku (Platba v hotovosti pri prevzatí zásielky).

pladba na dobierku /účtujeme + 2 EUR s DPH/

doprava kuriérom pri celkovej cene nákupu do 50 EUR bez DPH /účtujeme + 8 EUR s DPH/

doprava Slovenskou poštou pri celkovej cene nákupu do 50 EUR bez DPH /účtujeme + 8 EUR s DPH/

doprava kuriérom pri celkovej cene nákupu nad 50 EUR bez DPH je zdarma

doprava Slovenskou poštou pri celkovej cene nákupu nad 50 EUR bez DPH je zdarma

Ceny sú uvedené vrátane DPH a sú konečné.

Sme platcami DPH.

Kalkuláciu ceny a dopravné podmienky do zahraničia vám vypracujeme na základe vašej objednávky a zašleme obratom.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, resp. Slovenskou poštou.

Tovar je pri preprave bezpečne zabalený a prelepený páskou s logom wine4you.sk. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru.

Dodacia doba

Dodacia doba je 2-14 dní. Väčšia časť tovaru je na sklade, časť je potrebné zabezpečiť od dodávateľov. Preto sa v niektorých prípadoch môže dodacia doba predĺžiť. O situácii bude zákazník informovaný telefonicky. V prípade, že zákazníkovi táto dodacia lehota nevyhovuje, má právo bezplatne odstúpiť od zmluvy.

Radi vám tovar zašleme aj do zahraničia, prosím kontaktujte nás s požiadavkou prostredníctvom e-mailu na adrese: eshop@wine4you.sk. Obratom vás budeme informovať o podmienkach a cene prepravy.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a násl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.
Podľa § 12 Zákona 108/2000 Z.z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme vás o dodržanie týchto podmienok:
a) tovar musí byť nepoužitý, zabalený v originálnom obale, v stave vhodnom na ďalší predaj.
b) zásielku je potrebné odoslať na vlastné náklady do 7 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru.
c) k zásielke je potrebné pripojiť aj doklad o zaplatení.
d) odosielaný tovar vám doporučujeme aj poistiť na plnú sumu, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenie.
e) je možné tovar priniesť aj osobne do sídla spoločnosti za predpokladu splnenia predošlých bodov a) a c) počas zákonnej lehoty možnosti odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese WINE&ART s. r. o., Jasmínová 1264/11, 905 01 Senica, e-mailom na adrese eshop@wine4you.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti WINE&ART s. r. o. osobne na adrese sídla spoločnosti alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou WINE&ART s. r. o. a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Oprávneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci spoločnosť WINE&ART s. r. o. je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar, ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a prípadne chyba nebola spôsobená neodborným zaobchádzaním zákazníka (produkt nemal výrobnú chybu).

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom, dodacími podmienkami a že s týmito súhlasí.

Záruka

Záruka na dodaný tovar je  max. 2 roky od zakúpenia tovaru, respektíve do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom e-shope

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

--------------------------------------------------------------------------------

Názov firmy - WINE&ART s. r. o.
Jasmínová 1264/11, 905 01 Senica

Konateľ spoločnosti
Ing. Mário Polák

kontakt zo zákazníkmi: +421 903 460 343 /Ing. Polák/

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

MjUwZGI3